Jóslatokról – másképp, 03.13-án

Jóslatok – kulcsok a jövőhöz, vagy „Megírva semmi nincsen”?

 

Bizony, rendhagyó volt ez az est, több szempontból is.
A téma nem csupán tapasztalatot és felkészültséget, hanem jó érzékkel való közelítést és mértéktartást kíván. Egy teológust és a rábaközi Tudók világképét közvetítő előadót „összeereszteni”… nos, ehhez némi bátorság is szükséges. Ezúttal, az előadók és a közönség nyitott hozzáállásának köszönhetően, ebből mindenki csak nyert. Új ismereteket, eddigi hozzáállását kiegészítő szemléletet, eleven tudást.
Fónyad Csaba, aki (többek között) képzett teológus, bibliai próféciákat, muszlim, hindu és zoroaszteri jóslatokat vetett össze, érdekfeszítően szólt a modern kor jósairól és próféciáiról. Kiemelte ezeknek elsősorban a magyarságra vonatkozó részeit. Összefüggésbe helyezte a hinduizmusban, buddhizmusban, kínai vallásosságban, a természeti népeknél, az európai kultúrkörben megtalálható jóslatokat. Malachiás, Bacon, Verne, Nostradamus, Vanga, Irlmaier, Pio atya, Boca próféciái is szóba kerültek.
Dibáczi Enikő előadásában a Nyirkai Jóslatról beszélt, és (a tervezettnél sokkal rövidebben, de) szóba kerültek a Teknyőkaparónak nevezett alföldi javas jövendölései. Máté Imre: Yotengrit 2. c. könyvéből a Nyirkai Jóslat és a régi Yotengrit honlapon megjelent „teljes” változat ritkán hangzik el előadáson. Ez most Molnár Gergely értő-érző közreműködésével megtörtént. Az előadó pedig részenként magyarázatokat fűzött hozzá. E magyarázatok egyik alapja Máté Imre 2011. 08. 14-én tartott előadása (melyről a nyilvános felvétel elérhető). Másik alap: azok a hozzáfűzések, melyeket az előadó még Máté Imrével folytatott beszélgetései során följegyzett. A harmadik alap a magyarázatokhoz: az azóta eltelt idő adta rálátás.
A két, egymástól eltérő szemlélet: a teológiai és a rábaközi Tudók világképének alapján álló megközelítés, ezúttal egymás kiegészítéséhez és közös pontok megtalálásához vezetett. Így tehát ez az est jó példa volt a vitakultúra kialakítására és működtetésére, amit a rábaközi Tudók mindig is fontosnak tartottak. Ennek mindenki nyertese. Alapja pedig: egymás tisztelete, nyitottság, felkészültség. Ilyen tanulságos egymást kiegészítés például a megigazulás teológiai értelmezése és a rábaközi Tudók ezzel kapcsolatos álláspontja körül jött létre. Közös pont pedig a két előadó között például abban alakult ki, hogy a jóslatok: lehetséges valószínű jövőképek, tehát „Megírva semmi nincsen”, a jelenben alakíthatjuk a bekövetkezőket – ehhez azonban (többek között) tudatosság, szándék, rálátás, az összefüggések fölfedezése szükséges. Ebben segíthetnek, ehhez nyújthatnak sokat a jóslatok.
Még valamiben egyet értettek az előadók: az idő kevés volt a téma kifejtésére. Fónyad Csaba is kénytelen volt kihagyni részeket, Dibáczi Enikő előadásában pedig a Teknyőkaparó jövendölései éppenhogy csak megemlítésre kerültek az időkeret rövidsége miatt. Ugyanezen okból sajnos nagyon kevés lehetőség maradt most kérdezésre, beszélgetésre. Éppen ezért, tervezünk egy májusi folytatást…
Az estről felvétel készült. Az első előadásról az előadó rendelkezik, azt ő saját csatornáin az utómunkálatok végeztével közzé fogja tenni, és engedélyével mi is. A második előadásból részletek, illetve vágott változat kerül majd fel.

A fényképért köszönet Juhász Erikának.