Küszöb ünnep

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt Küszöb ünnepünkre.

Időpont: 2018.11.10.,  15.30-19 óráig
Helyszín: 1076 Budapest, Garay tér 10.
Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület

Az évkör erre az időszakára eső ünnepét többféleképpen hívják a különböző hagyományokban: Mindenszentek a kereszténységben, Samhain a kelta tradícióban, Ősök napja egyes magyar hagyományokban, és Küszöb ünnep a rábaközi Tudók hagyatékában.
A különböző elnevezések mögött azonban sok a lényegi hasonlóság: az ősökről való megemlékezés, a tisztelet kifejezése irántuk, kapcsolat a szellemvilággal, tűnődés a halál mibenlétéről, és szembenézés saját múlandóságunkkal.
Október vége, november eleje az emlékezés és a befelé fordulás időszaka. A kollektív emlékezet fenntartása is kiemelten fontos, akár nemzeti, akár közösségi, akár családi szinten. Ehhez járulunk hozzá rendezvényünkkel.

Az ünnepi alkalom keretében három előadást tervezünk:
Szabó László a szellemjelenségekről,
Dibáczi Enikő a rábaközi Tudók hagyatékáról a „Küszöb Künvéről”,
Matek Kamill pedig a különböző kultúrák halálfelfogásáról fog szólni.
Versmondással közreműködik: Ambrus János.
A rendezvényt a Küszöb ünnephez kapcsolódó szertartás zárja. A szertartást Szabó László és Dibáczi Enikő vezetik.

(További részletek az eseményben.).

Várunk tehát mindenkit, akit ez a leírás megszólított, a „régi Rend” szerinti Küszöb ünnepre.

A Keletihez a rendezvénynek otthont adó helyszín közel van: 1076 Budapest, Garay tér 10., Garay Mű-Hely. A helyiség az utcáról nyílik a 10-es számú kapu mellett. Térkép itt:
https://goo.gl/maps/Axqc5KFaavG2

Regisztrációt info.os.szellem@gmail.com e-mail címre kérünk.

A részvétel ingyenes, adományokat köszönettel fogadunk.

Telefonon érdeklődni lehet: 06 (70) 676 3777

Meghívó egyesületi közgyűlésre

Tisztelt egyesületi tagok!

Mint azt már korábban jeleztük, 2018. 11. 10-én egyesületi közgyűlést tartunk.

A közgyűlés helyszíne: Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat Díszterme (1181 Bp, Városház u. 16.)
A közgyűlés időpontja: 2018. 11. 10. 14 órától 15 óráig.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. 11. 16., 16 óra, helyszín: az egyesület székhelye: 1089 Budapest, Delej utca 51. 1. lépcsőház 1/7.

Általunk javasolt és tervezett napirendi pontok:

1.: Éves beszámoló elfogadása

2.: Tagsággal kapcsolatos kérdések:

kilépések,

belépési szándékok,

új tagok bemutatása,

a passzív tagok és tagdíj fizetési hátralékok kérdése.

Az alapszabály szerint a tagjelöltek tagként elfogadásáról az egyesület vezetősége dönt. (A közgyűlésen tagjelöltek is részt vehetnek, szavazati jog nélkül. Jelenlegi tagjelöltek: mindazok, akik a tagfelvételi kérelmét a Közgyűlés meghirdetéséig beadták, és tagfelvételi kérelmük még nem nyert elbírálást.)

3.: Íjász tagozat megalakulása

Indoklás: Szekszárdon a Strohmayer Péter vezetésével működő íjász csapatból többen is kérték felvételüket az egyesületbe, megismerve az egyesület céljait. Az egyesület vezetősége Pétert személyesen ismeri, eddigi tevékenységét nagyra becsüli. A rendszeres kapcsolattartás eddig is megvolt, és a továbbiakban is megvalósítható.

4.: Vezetőséggel kapcsolatos kérdések

Vezetőségi tag választás, vagy kéttagú vezetőség

Indoklás: Az Alapszabályban rögzített 3 tagú vezetőség egyik tagja távozott, így vagy újabb vezetőségi tagot kell választani, vagy a közgyűlés alapszabály módosítást szavaz meg, miszerint elegendő a kéttagú vezetőség.

A jelenlegi vezetőség javaslata: Strohmayer Péter mint vezetőségi tag megválasztása.

5.: Elnöki poszt megerősítése, vagy új elnök megválasztása.

Dibáczi Enikő, az egyesület vezetője továbbra is vállalja tisztségét, az ezzel járó felelősséget és tevékenységet, azonban a megváltozott helyzetre, létszámra és tagságra való tekintettel kéri ebben megerősítését, vagy más vezető személyére javaslatot.

6.: Sz. M. Sz.: Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek kidolgozása elkezdődött.

Ehhez is kérünk javaslatokat és segítséget.

7.: Elektronikus részvétel a közgyűlésen. Ez egy lehetőség, amelyet a jogszabály biztosit, ha az alapszabályban rögzítjük.

8: További tervek.

 

A meghívó elküldésének dátuma után 7 napig van a tagoknak lehetőségük a közgyűlés napirendi pontjával kapcsolatban véleményeket vagy javaslatokat tenni a vezetőség felé e-mailben, indoklással együtt.

Közreműködésetekre és megjelenésetekre számítunk!

A közgyűlés után, ugyanazon a helyszínen, 15.30-tól, Küszöb ünnepet tartunk, melyre szintén szeretettel várunk benneteket.

Dibáczi Enikő és Szabó László

Budapest, 2018. 10. 27.

A halál az ÖRÖK ÚT egyik állomása

MEGHÍVÓ

“Halál-é hernyónak bábba szövődése?”
A kérdés különösen ebben az időszakban sokakat foglalkoztat.
Mit mondanak erről a Védák, a Tibeti Halottaskönyv, az Erdélyi Halottaskönyv és a Yotengrit egyes részletei, valamint a népköltészeti alkotások és magyar költők versei?
Milyen módjait ismerték és gyakorolták eleink a lélekkísérésnek?
Erről lesz szó ezen az estén, sok irodalmi szemelvénnyel.
A téma tehát: a halál misztériuma, az Ős-Szellemiséghez tartozó különféle felfogásokban (a teljesség igénye nélkül).
Miért is fontos ezzel foglalkozni?
“A halálnak értelme van, épp oly értelme,
és értéke, mint a születésnek.
Aki születés és halál értelmét megérti,
megtalálta önmagában ISTEN-t.”
(Máté Imre: Yotengrit 2., 92. o.)

Időpont: 2018. 10. 28. (vasárnap), 18 órától 21 óráig
Helyszín: Garay Klub
1076 Budapest, Garay tér 10.
Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület
Előadó: Dibáczi Enikő
Közreműködők: Ambrus János (versmondás)
és a Mű-Hely zenészei

Belépődíj nincsen. Adományokat köszönettel fogadunk, a viszonosság elve alapján, hogy a Garay Klub még sok értékes rendezvény helyszíne lehessen.

A részvételi szándékot kérjük előre jelezzék info.os.szellem@gmail.com e-mail címen vagy az esemény üzenetküldési lehetőségével.

Őszi Boldogasszony ünnep

MEGHÍVÓ

Őszi Boldogasszony ünnepre

 

Időpont: 2018. 09. 21. (péntek) 17.30-tól 19 30-ig.

Helyszín: Füvészkert 1083 Budapest, Illés u. 25.

Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület

 

Az őszi napéjegyenlőség idején csodálatos környezetben, a Füvészkertben várjuk mindazokat, akikkel részesei leszünk a megújító természeti-szellemi erőknek.

A program része lesz egy kis séta a Füvészkertben, és egy rövid előadás, melynek különlegessége, hogy eddig el nem hangzott összefüggéseket is érint az évkör ünnepeivel kapcsolatban. Lesz alkalomhoz illő verses-zenés összeállítás is. A fő rész pedig az őszi napéjegyenlőség alkalmával tett szertartás, a rábaközi Tudók hagyatéka szerint.

„Legyenek ünnepeid! Rítusaid, mert azok tartanak meg mint egyént, és azok tartanak össze mint közösséget, népet, nemzetet. Ez az Ősök üzenete…”
“Legyenek ünnepeid…”- hagyták meg a Tudók. Manapság sokan vagyunk, akik újra tanuljuk szívünkben éleszteni az ünnepeket, – az évkörünnepeket a Természet rendjéhez igazodva.

Az őszi napéjegyenlőség a hagyomány szerint alapjában női jellegű időminőség. Nálunk a mérsékelt égövön ekkor ugyanolyan hosszúak a nappalok és az éjszakák, – ugyanúgy mint a tavaszi napéjegyenlőség idején. Tehát egyfajta egyensúlyt, kiegyenlítettséget is tükröz mindkét időszak. De amíg tavasszal a születés, a virágba boruló termékenység kap hangsúlyt, a mostani (őszi napéjegyenlőség körüli) időszak az érett női-anyai minőség, a termés, a bőség ünnepe. Mindkettő Boldogasszony ünnep a „régi Rend” szerint. Mindkettő hangsúlyozza a természet tiszteletét (hiszen a régiek szerint “a természet Isten teste”). Mindkét napéjegyenlőség alkalmával megemlékeztek az Élet két nagy kapujáról: a születésről és a halálról.
Azonban ilyenkor ősszel nagyobb hangsúlyt kap az elmúlás (mint a megújulás záloga), a befelé fordulás és elcsöndesedés. Köszönetet mondunk a gazdag természeti és belső erőforrásokért. Égi oltalmazóink, különösen Boldogasszonyunk segítségével felkészülünk az előttünk álló időszakra, az emberekben rejlő Isteni Szellem összeadásával, a közösség erejével.

 

„Lám a gabonát learatják, a gyümölcsöt szüretelik. Pusztulás-é haláluk? Bizony nem pusztulás! Születés meg halál – kapuk ismétlődő váltakozása!”

Előadók és szertartásvezetők: Dibáczi Enikő és Szabó László. Verset mond: Ambrus János.

Az idézett részek Máté Imre: Yotengrit 2. c. könyvéből valók.

A részvétel ingyenes, de adományokat köszönettel fogadunk.
A részvételi szándékot kérjük előre jelezzék info.os.szellem@gmail.com címen.

 

További tudnivalók, ráhangoló képek és írások itt az eseményben:
https://www.facebook.com/events/340846773327180/?active_tab=discussion