A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése

MEGHÍVÓ

A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése

Történelmünk visszavétele: Ősi Magyarország

Előadás, ünnepes könyvbemutató és -vásár

Vendégünk: Grandpierre Atilla

Időpont: 2019. 05. 24. 19 órától
Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.

Mottó: „Az egyes tudományágak csak részleges ablakot nyitnak az őstörténelemre, és e szakterületek specialistái a többi szakterület szakértőinek eredményeit rendszerint figyelmen kívül hagyják. Ezért adódnak a látványos előrejutás számára különösen fényes távlatok, ha a különálló történetek összeszövésével egységes kép születik meg. Ennek egyik kulcseleme, hogy a régészeti és nyelvészeti adat-együttesek csakis a megfelelő körzetben, időszakban és a megfelelő ok, indok alapján kapcsolhatók össze, de akkor viszont rendkívül hatékonyak a begyökerezett mítoszok leküzdésében” (Paul Heggarty, David Beresford-Jones, 2009).

„Amikor egy szaktudós értelmezni szeretné szakmai eredményeit, el szeretné helyezni térben, időben, és meg szeretné tudni, ezek mely néphez köthetők, a társtudományokhoz fordul.
Ezektől hajlamos kritika nélkül átvenni eredményeket, mivel rendszerint sokkal kevésbé ért hozzá, mint a szakma szakértői. Csakhogy ez az egymásra-utaltság minden egyes szaktudományra érvényes, és így egyik szaktudomány sem áll biztos lábakon akkor, amikor értelmezni és értékelni szeretné eredményeit. Egy hasonlattal, talán túlzóan, de olyan a helyzet, mint amikor vak vezet világtalant. Ebben a tisztázatlan helyzetben manapság jobb híján a közmegegyezés, a közvélekedés az irányadó, az elfogadott, bevett vélemény. Ez a helyzet nagymértékben kedvez a tisztázatlan kérdésekből, félreértésekből eredő vélemények beidegződésének és megcsontosodásának, az alapfeltevések tisztázatlanul maradásának, elfogultságok és előítéletek fennmaradásának. Egy ilyen helyzetben a megoldás kulcsa abban rejlik, hogy mindegyik szaktudomány az adatgyűjtés és rendszerezés szintjén alapvetően földrajzi elnevezéseket alkalmaz ahelyett, hogy idő előtt, kellő körültekintés nélkül, pusztán a közmegegyezésből adódó állásfoglalásokra támaszkodna, arra törekedve, hogy elkerülje a mai ország-határok alkalmazását az őstörténelem korszakaiban. Ez az elfogulatlanságra törekvő, természettudományos módszer jól alkalmazható a természetföldrajzban, a fémművesség történetében, az embertanban, a genetikában, a régészetben és a vallástörténetben. A népzene- és népmese-kutatásban, a történeti nyelvészetben pedig az átfogó tudomány jön a segítségünkre, a korabeli összefüggésrendszerben, a mai, individualista nemzeteszme helyett az életközpontú civilizáció egyetemes értékekre épülő összefüggésrendszerében tudjuk értelmezni az ismert népek ősműveltségét. …

Ezt az ősi élet-, közösség- és Természet-központú világnézetet és ősműveltséget a Selyemút körzetében élő népek őrizték meg a legjobban, és így ebben a körzetben várható, hogy az emberiség felemelkedésének távlatai kibontakoznak.”
Grandpierre Atilla

Az előadás és ünnepes könyvbemutató
Időpontja: 2019. 05. 24. 19 órától
Helyszíne: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1., 1. kapucsengő
Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület és FÉSZEK Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület
Házigazda: a Bolya család.

A részvétel díjtalan, de előzetes bejelentkezést kérünk
info.os.szellem@gmail.com e-mail címre.
Bővebb információ: 06 70 676 3777 telefonszámon.

Életfa Ünnep a Cédrusnál

Életfa Ünnep a Cédrusnál

 

Időpont: 2019. 05. 04., 17 órától kb 20 óráig

Helyszín: A Cédrus körül

A II. kerületben az Apáthy-sziklától nem messze, a Kondor u. 5. sz. beépítetlen telek hátsó részén.

 

“Életfa, világfa,

születésbe-halálba,

világból világba.

Égigérő fának

hetedhét szép ága,

összeköt és megtart:

táltosok létrája.

Gyökere és törzse,

pompás koronája

a három világot

szemünknek mintázza.

Földi élet fakad

erős oltalmába’,

Égi tudást ad át

lombja-suhogása.”

Az Életfa Ünnep lényege a virágba borulás, a megújulva megnyilvánult őserő, az új születése, a teljes pompájában megcsodálható tavasz öröme. Az évkör “kis ünnep”-einek egyike a rábaközi Tudók hagyatéka szerint.

Időpontja az ősi magyar ünneprend szerint két „nagy ünnep”: a tavaszi napéjegyenlőség és a nyári napforduló között van: május elején tartottuk/tartjuk.

Az Életfa Ünnepnek világszerte hagyományai vannak, akár Keleten, akár az amerikai indiánok között. A kelta hitvilágban is nyomait leljük, ez Beltane – virágba borulás, lombok, szerelem – ünnepe. De például a Floráliát – Flóra istennő ünnepét -, templomának i.e. 238-ban történt felszentelése után minden évben több napos látványos rendezvényekkel ülték az ókori Róma polgárai.

Magyarországon is voltak ennek bőven hagyományai, ennek nyomai a májusfa állításban lelhetők fel napjainkban is.

Tavaszi napéjegyenlőség idején a termékenységet, a kezdődő tavaszt ünnepeltük, ilyenkor május elején pedig a megnyilvánult életerőt, a Természet virágba borulását, az égi-földi szerelmet, a születést, így az Édesanyákat is.

Eredetileg ezt az ünnepet a helyi közösséghez legközelebb eső, kiemelt energiájú természeti helyen tartották. Virágos „kapukat” állítottak (vagy két ifjú tartotta ezeket), virágokkal díszített két zöldág-fonatot. Az egyiket a születést jelképező pirossal, a másikat a halált jelképező fehér színnel virágozták fel, és láncba fogódzva átbújtak ezeken, az élet két nagy kapujának emlékezetére. A „Bújj, bújj, zöld ág…” kezdetű gyerekdal és játék máig őrzi ennek nyomait.

Bizony, ilyenkor „nyitva van az Aranykapu”! Nagy az ereje a természeti helyeknek, a kitörő életerőnek és örömnek! Ennek egyes tájainkon avval is jelét adták, hogy a(z akkor „kötelező”) templomi vasárnapi szertartás után még a középkorban is (az akkoriban tiltott) körjátékokkal ünnepeltek.

De mi őseink hagyományai szerint ünnepelhetünk, zenélhetünk, táncolhatunk, örülhetünk. Mert most anyagi szinten is megnyilvánul az égi fény és teremtő erő, a „fölfelé vezető út” (egészen a nyári napforduló idejéig erősödve), aminek majd a búcsúzó szelíd napfényben, a kora őszi bőségben élvezhetjük áldásait.

Máté Imre által jegyzett Yotengrit „künvei” közül az AJA című rész kapcsolódik ehhez az ünnephez, melyben Őseink alapos útmutatást adtak a szeretet, szerelem, szeretkezés hármasságában. Ebből is idézünk majd részleteket.

Dr. Farkasinszky Tibor a magyarságtudomány bölcsésze, magyar ősvallás- és őstörténetkutató, a Miskolci Bölcsész Egyesület (MBE) Nagy Lajos Király Magánegyetemének volt tanára beszél az Életfáról mint jelképről.

Szól a jelenlevőkhöz Bolya István, aki körével az ünnepek alkalmával hosszú évek óta rendszeresen tiszteletét teszi a Cédrusnál.

Dibáczi Enikő erről a majdnem elfeledett, de újabban fölelevenített évkörünnepről a rábaközi Tudók hagyatékának alapján beszél. A jelenlevők utazást tehetnek az égigérő fáról szóló magyar népmesében, és részt vehetnek Életfa meditációban.

Ahogy adódik: akár kívánságszalagokkal díszíthetünk egy erre a célra kiválasztott fát vagy ágat, énekelhetünk ide illő dalokat, körjátékot játszhatunk. Ez azonban még nem alakult ki teljesen, csak lehetőségek – a végleges programot később közöljük, és helyet adunk meglepetéseknek.

Az estét szertartás zárja az Életfa ünnep tiszteletére, amit Szabó László és Dibáczi Enikő vezetnek.

 

Szervezők: Ős-Szellemiség Egyesület, és Fészek Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület (FÉSZEK Egyesület).

A részvétel díjtalan, de előzetes bejelentkezést kérünk

info.os.szellem@gmail.com e-mail címre.

Bővebb információ: 06 70 676 3777 telefonszámon.

 

Gyülekezés 15.45-16 óráig a Széll Kálmán téren, onnan indulás együtt 16 órakor az 56-os villamossal a Vadaskerti útig. Onnan séta a Cédrushoz. Ahol 17 órakor kezdődnek az ünnephez kapcsolódó programok, és kb 20 óráig leszünk ott.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

(Képeken: A Cédrus; és Feketéné Lendvai Katalin selyemkép alkotása.)

Sorsformáló 9+1 hónap

MEGHÍVÓ

Sorsformáló 9+1 hónap

Előadás és könyvbemutató

Vendégünk: Orosz Katalin

 

Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Időpont: 2019. 04. 12. 19-21 óra

 

„Az előadó a világ legkomolyabb dolgáról fog beszélni: a kisbabák zseniális gondolatairól, életünk első lakóhelyéről, az anyaméh jelentőségéről, és arról a beavatásról, ahogyan az életbe avat be a születés tapasztalata. Hogy ez miért komoly ennyire? Mert egész életünk alapját képezi. Itt gyökerezik intelligenciánk, itt alakul sorsunk mintázata, és ha tudjuk, mi a baba valódi szükséglete, akkor fel tudjuk készíteni őt a pozitív életszemléletre, a munkára és az örömre. Ez a legtöbbször sajnos még mindig alig-alig valósul meg.” (Bolya István ismertetőjéből.)

Erről beszél az est folyamán Orosz Katalin, „klinikai szakpszichológus, terapeuta, a transzperszonális pszichológia irányzatának egyik legnevesebb hazai képviselője. Mivel terápiás munkája során számos alkalommal tapasztalta meg a születés és a magzati kor traumatikus eseményeinek érzelmi akadályozó hatását, kialakította saját módszertanát a születési élmény pszichoterápiás feldolgozására. A szakmai vezetésével létrehozott Perinatus Alapítvány a magzati lét, a várandósság és a szülés-születés pszichológiai hatásait kutatja, és a témában önismereti csoportokat szervez. Ezzel kapcsolatos tudományos kutatások eredményeiről is beszámol, melyek új megvilágításba helyezik a fogantatástól számított első ezer napot.” (részlet a könyvismertetőből)

Ezeket a témákat foglalja össze a “Sorsformáló 9+1 hónap” c. könyv, melynek S. Nagy Zita mellett, Orosz Katalin az egyik szerzője.

„Örömmel és jó szívvel hívunk, szeretettel várunk a 40. évi Bolyavári Esték, Április/Szelek havának 12. napján, péntek este hét órakor kezdődő alkalmára.” – írja a szervező és házigazda Bolya István.

Az előadás helyszíne és ideje tehát:

Az előadás helyszíne és ideje tehát:

1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.

2019. 04. 12., 19-21 óra

 

Szervezők: Fészek Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület (FÉSZEK Egyesület), és az Ős-Szellemiség Egyesület.

Vendéglátók: a Bolya Család

A részvétel díjtalan, de előzetes bejelentkezést kérünk

info.os.szellem@gmail.com e-mail címre.

Bővebb információ: 06 70 676 3777 telefonszámon.

 

(Képen: Teljesebbé válni c. könyv borítójának részlete, melynek Orosz Katalin, Bagdy Emőke, Kádár Annamária és F. Várkonyi Zsuzsa mellett, szintén egyik szerzője.)

Tibet ősi vallási hagyománya, a misztikus bön (bon)

Tibet ősi vallási hagyománya, a misztikus bön (bon)
Sámáni kommunikáció a szellemvilággal

Vendégünk: Szathmári Botond

Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Időpont: 2019. 03. 29. 19-21 óra

Januárban már volt előadás hasonló témában, ugyancsak az Ős-Szellemiség Egyesület és a Fészek Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület (FÉSZEK Egyesület) közös szervezésében. Akkor Dibáczi Enikő többször hivatkozott BÖN és BÜÜN egymás tükrében – összefüggések és párhuzamok a tibeti, és a rábaközi Tudók által megőrzött világkép között c előadásában Szathmári Botond könyvére. A Vallási rétegződések Tibetben című 2016-os kiadású és a maga nemében egyedülálló mű fölkeltette a jelenlevők érdeklődését. Ezért meghívtuk a szerzőt, aki nagy örömünkre, elfogadta a felkérést…

„Amit ígérhetek, bepillantást Tibet misztikus világába. Az előadás igyekszik feltárni a bön eredetforrásait, a három nagy korszakát, a sajátosságait, a vallásalapító életlegendáját, néhány fontos szimbólumát. A változás lenyomataként megismerhetjük a buddhizmussal való találkozása nyomán kialakult helyzetét. S ha marad idő gyógyító technikáit is.” Szathmári Botond

„A bön Tibet legrégebbi szellemi hagyománya és egyben forrása a tibeti kultúrának. Jelentős szerepet játszott a tibeti sajátos identitás kialakulásában. Ezért is hangsúlyozzuk e hagyomány megőrzésének fontosságát.” Tenzin Gyáco

„Tibetről a ráülepedett buddhizmust nem szükséges lekaparni; a réteg mint a por könnyen lefújható, s akkor az ember szemtől szembe áll azzal, ami Tibet mindig volt a buddhizmus előtt, sok ezer évig. Ez a Tibet röviden és egy szóval: a Bön.” Hamvas Béla

Szathmári Botond vetített képes előadásának helyszíne:
1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Ideje: 2019. 03. 29. 19-21 óra
Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület, és Fészek Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület (FÉSZEK Egyesület)
Vendéglátók: a Bolya Család

A részvétel díjtalan, de előzetes bejelentkezést kérünk
info.os.szellem@gmail.com e-mail címre.
Bővebb információ: 06 70 676 3777 telefonszámon.

Az Ős-Szellemiség egyesület honlapja itt:
http://www.os-szellemiseg.hu/
Facebook oldalunk:
https://www.facebook.com/%C5%90s-Szellemis%C3%A9g-433458107127134/?modal=admin_todo_tour
F.b. esemény:
https://www.facebook.com/events/777957695920280/

(Képen: Szathmári Botond által készített fotó a könyvéből.)

Tavaszi Boldogasszony ünnep a Sió-torkolati árvízkapunál

Tavaszi Boldogasszony ünnep a Sió-torkolati árvízkapunál

“Szóval szólítalak, áhítattal hívlak
ég-föld teremtője,
Istenek szülője…”
(Máté Imre: Yotengrit 3., Fohász a Boldogasszonyhoz, részlet)

Ezúttal gyönyörű természeti környezetben, az ünnep jellegéhez illő vizes élőhelyen tartjuk Tavaszi Boldogasszony ünnepünket.

Időpont: 2019. 03. 23. 10.30-18.30

Helyszín: a gemenci erdő természetvédelmi területén, a Sió-zsilip árvízkapunál. A helyszín Bogyiszló közelében van, Budapestről autóval kb. 1,5 óra alatt elérhető.

Az ősi Boldogasszony tisztelet népünk lelkében mélyen gyökerezik, kiirthatatlanul. A rábaközi Tudók hagyatékában, a BÜÜN hagyományrendszerében, melyet Máté Imre foglalt írásba a Yotengrit könyvekben, a női minőség kiemelt hangsúlyt kap.

A tavaszi napéjegyenlőség ideje minden, természettel összhangban levő világképben kitüntetett időszak. Több hagyomány innen, a tavaszponttól számítja az év kezdetét. Innentől a nappalok hosszabbak mint az éjszakák, egészen az őszi napéjegyenlőség idejéig. Ez egy különleges időminőség, egyfajta egyensúlyi helyzet. Őseink hagyományai szerint ekkor a Teremtést ünnepeljük, a rügyfakadást, a természet megújulását, a tavaszt, a termékenységet, a női minőséget. Szép tavasz jó termést hoz majd, a rügyben és virágban a gyümölcs készülődik. Bennünk és a természetben egyaránt ez a folyamat zajlik, erről szól ez az időszak. Ennek szertartásos elősegítése is ennek az ünnepnek a része. Az évkör tavaszpontja egyúttal az emberi élet tavaszának ünnepe is, az ifjúságé. Népünk fennmaradásának reményét is kifejezzük ilyenkor. Ősi hitünk szerint ennek szellemében együtt munkálkodva az égi teremtő erőkkel.

A tervezett program:

10.30- 11.00: Gyülekezés, ismerkedés a környezettel.

11.00-12.00: Gaál László, a Clark Ádám Flottilla vezetője bemutatja Gemenc természeti szépségeit, növény- és állatvilágát, egy kiállítás és egy séta keretében.

12.15- 12.50: Szabó László: A víz természete, és a Természetben

12.50-13.40: Ebéd, séta, csónakázás, íjászat (ez utóbbi Strohmayer Péter vezetésével).

13.40-14.00: Köszöntő(k)

14.00-14.50: Batbayar Zeneemyadar úr, Mongólia magyarországi nagykövete előadásának címében fölteszi a kérdést: Mi a fontos a nomád embernek? A választ előadásában kapjuk meg.

15.00-15.50: Kelet-kanadai Anishnabe indián víz szertartás résztvevői lehetünk, Tordai Zsuzsa vezetésével.

16.00-16.50: Dr Deli Balogh Ildikó: A születés csodájáról és a vízhez kapcsolódásról

17.30-17.50: Dibáczi Enikő: A Boldogasszony tiszteletről és a Boldogasszony ünnepekről, a rábaközi Tudók hagyományrendszere alapján

17.50-18.20: Szertartás a Tavaszi Boldogasszony nap tiszteletére, vezeti: Szabó László és Dibáczi Enikő.

 

E programok mellett lehetőség lesz kirándulásra, csónakázásra, Strohmayer Péter vezetésével íjászkodásra, és szabadtéri játékokra. Amennyiben erre igény mutatkozik, a gyerekek számára külön is játékos foglalkozásokat szervezünk.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, az utazás, az igényelt ebéd, illetve a választható díjfizetéshez kötött különprogramok (pl a csónakázás) kivételével.

A szervező Ős-Szellemiség Egyesület kéri, hogy a részvételi szándékot jelezzék
info.os.szellem@gmail.com
e-mail címen. Ez most azért különösen fontos, mert igény esetén önköltséges alapon különbuszt szervezünk Budapestről, vagy telekocsikat hozunk össze (ez utóbbira sofőrként vagy utasként itt az eseményben is lehet jelentkezni). Tömegközlekedéssel legegyszerűbb Budapesttől Szekszárdig utazni (akár vonattal akár busszal), onnan kérésre a helyszínre jutásban autóval segítünk (ez iránti igényüket kérjük előre jelezzék).

Telefonon is információkat lehet kérni
06 70 6763777 vagy
06 20 9431277 telefonszámon.

Honlapunk: Ős-Szellemiség Egyesület

http://www.os-szellemiseg.hu/

Facebook oldalunk: Ős-Szellemiség

https://www.facebook.com/%C5%90s-Szellemis%C3%A9g-433458107127134/?modal=admin_todo_tour

F.b. esemény a rendezvényről:

https://www.facebook.com/events/385271662254613/

 

Jóslatokról, másképp…

Jóslatok: kulcsok a jövőhöz, vagy “Megírva semmi nincsen”?

 

Fónyad Csaba: Jóslatok a vallásokban és a látók általi kinyilatkoztatások
Dibáczi Enikő: A Nyirkai Jóslatról és a Teknyőkaparó jövendöléseiről

Időpont: 2019. 03. 13. 18.00-20.30.
Helyszín: 1076 Budapest, Garay tér 10.

Bibliai próféciák, muszlim, hindu és zoroaszteri jóslatok és egyéb népek jóslatai hiedelmei, valamint a modern kor jósai és jóslatai. Ezeknek a későbbi jövőre és elsősorban a magyarságra vonatkozó részei.
Jóslás, prófécia, látnok és ezzel kapcsolatos fogalmak. Jóslás a hinduizmusban, buddhizmusban, kínai vallásosságban, a természeti népeknél. Jóslatok az európai kultúrkörben. Malachiás szerzetes pápai jóslatai, Bacon és Verne jóslatai. Nostradamus, Vanga, Irlmaier, Pio atya, Boca jóslatok.
Bibliai próféciák és azon belül egy nagyobb vázlatprófécia elemzése.
Miért érdekelhette az embereket a jövő és a jóslás? A különböző kultúrákban hogyan jósoltak, és ezzel kapcsolatban milyen hagyományaik voltak? Mi is lehet a jövendölés fizikai alapja?
Ezekről beszél Fónyad Csaba az est első részében, aki (többek között) képzett teológus, és több előadást tartott már hasonló témákban.

„Tíz éve jegyeztem föl azokat a hozzáfűzéseket, amiket Máté Imre mondott a Yotengrit 2 könyvben álló Nyirkai Jóslattal kapcsolatban. A Nyirkai Jóslatot nevezték már „nyitrainak”, „nyikrainak”, és többen igyekeztek szenzációhajhász módon, elferdítve, saját kommentárokkal összemosva, önös célokra felhasználni. A Jóslat azonban ellenállt…” (D. E.)
Mi a „titka”? Melyek a már bekövetkezett, azonosítható események és személyek benne? Milyen jövőképet vázol fel? A Nyirkai Jóslat a rábaközi Tudók által megőrzött ősi világkép szerves része. Mi az ő álláspontjuk a jóslatok értelmezéséről és a lehetséges jövőképekről?
Na de hogy jön ide a Teknőkaparó, az alföldi „Öreg Teknyős”? Miket mondott ő az akkori közeljövővel (a jelennel) és a jövő eseményeivel kapcsolatban, és hogyan maradt fent az emlékezete?
Erről beszél Dibáczi Enikő az est második részében. Lehet kérdezni, kételkedni – mert valóban sok kérdés és kétely merülhet fel a Nyirkai Jóslattal kapcsolatban, és ahogy a rábaközi Tudók is mondják: „Ne higgy, hanem kételkedj és győződj meg!”

(Dávid Júlia alkotása: Minden-S-Ég)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
Időpont: 2019. 03. 13. 18.00-20.30.
Helyszín: 1076 Budapest, Garay tér 10.
Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület,
Társszervező: Garay Mű-Hely
A Keletihez a rendezvénynek otthont adó helyszín közel van: 1076 Budapest, Garay tér 10., Garay Mű-Hely. A helyiség az utcáról nyílik a 10-es számú kapu mellett. Térkép itt:
https://goo.gl/maps/Axqc5KFaavG2

Regisztrációt info.os.szellem@gmail.com e-mail címre kérünk.
Több információ itt a f.b. eseményben.
A részvétel ingyenes, adományokat köszönettel fogadunk.
Telefonon érdeklődni lehet: 06 (70) 676 3777

MEGHÍVÓ – A „Törvény ünnepe” és mongol holdújév

A „Törvény ünnepe” és mongol holdújév

 

A rendezvény keretében előadást tart a mongol holdújévről Mongólia magyarországi nagykövete, Batbayar Zeneemyadar.

Fellép és koncertet ad a Khukh Mongol (Хөх Монгол) együttes, akik őseik dalait szólaltatják meg, népi hangszerekkel, és a jellegzetes különleges éneklési móddal.

Előadást tart a rábaközi Tudók hagyatékában megőrzött, sajátos teremtésmítoszhoz kapcsolódó évkörünnepről, a “Törvény ünnepéről” Dibáczi Enikő.

Néptánc összeállítást mutat be a Tébláb A M I tánccsoportja.

Végül a jelenlevők tanúi lehetnek egy “magültetési szertartásnak”, mely a rábaközi ünnephez kötődik, vezeti: Szabó László.    

Időpont: 2019. 02. 08., 15 órától 20 óráig.
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház, 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 8.
Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület

A “Törvény ünnepe” és a mongol holdújév is február elején van. Csupán időbeli egybeesés ez, vagy belső kapcsolat is van a kettő között?
Mi ennek a két újjáéledt ünnepnek a lényege? Milyen szokások, szertartások, legendák, lelki tartalmak kapcsolódnak ide?
Ezekre a kérdésekre kaphatnak válaszokat a jelenlevők ezen a kivételes alkalmon az érdeklődők.

 

Részletes program és leírás:

15.00 – 16.30:

  • 15 – 15.10: Megnyitó
  • 15.10 -16.10: A „Törvény ünnepéről” – Dibáczi Enikő előadása

A rábaközi Tudók ünneprendjében február elején van „a világosság, megvilágosodás ünnepe, amely az „öt teremtő elem” közül az ÉG-hez kapcsolódik” (Máté Imre: Yotengrit 2., 18. o.). Ez a hagyaték sajátos teremtéstörténetben, legendákban őrizte meg azt, hogy az alapvető törvények isteni eredetűek, és az égiekhez kapcsolódás útjai lelkünkben vannak. Az ehhez tartozó ünnep azonban mára majdnem feledésbe merült. Arra emlékezünk, hogy a szellem fénye kigyúlt az emberben, és megkapta az igazság és irgalom törvényeit. Ezért ez egyfajta kezdet- és fényünnep is.

  • 16.10 – 16.30:A Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportjának néptánc műsora, vezető: Vörös Árpád

A Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 10 éves művészeti munka folytatásaként 1999-ben alakult meg a néptánc oktatására, Mára közel 300 gyermeket tanító komplex művészetoktatási intézménnyé vált. Meghatározó a szerepük elsősorban a dél-pesti régióban, ahol évente több alkalommal lépnek fel, és sok meghívásnak tesznek eleget kerületi, megyei és országos rendezvényeken. Különböző rangos hazai és külföldi fesztiválok résztvevői. Ez alkalommal láthatjuk mindig nagy élményt nyújtó néptánc összeállításukat.

16.30  – 17.00: szünet  

17.00 – 19.00:

  • Köszöntőt mond: Galgóczy Zoltán alpolgármester úr
  • Előadást tart a mongol holdújévről Batbayar Zeneemyadar úr, Mongólia magyarországi nagykövete

A mongol holdújév közel esik a kínai és más kelet-ázsiai, hasonló ünnepekhez, azonban több szempontból eltér azoktól. A szovjet uralom idején Mongóliában betiltották az ünneplését. Sokan azonban a szigorú tiltás ellenére is összegyűltek megtartani. A nagyobb szabadság visszanyerése után pedig újult erővel lángolt föl a többihez hasonlóan ez a hagyomány is. Nagykövet úr előadásából megtudhatjuk, milyen érdekességei vannak ennek az ünnepnek.

  • Khukh Mongol (ХөхМонгол) együttes, akik őseik dalait éneklik el, megszólaltatnak mongol népi hangszereket. Hallhatjuk jellegzetes különleges éneklési módjukat. A hat tagú együttes legtöbbször Németországban ad koncertet, most is onnan jönnek. Nagy sikerrel léptek fel azonban 2018-ban hazánkban a Kurultájon, és a mongol-magyar barátságot ápoló rendezvény vendégeiként Szankon is zenéltek már.

Az előadás és az együttes műsorának sorrendje előre nem meghatározott, ez a két program egy blokkot képez.

19.00 – 19.20: szünet

19.20 – 19. 50: A „Törvény ünnepéhez” kapcsolódó „magültetési szertartás”, ismerteti és vezeti: Szabó László

A magok szertartásos ültetése az elkövetkező mezőgazdasági évre a termés, az élelem és takarmány bőségét igyekezett biztosítani. Egyrészt az ember testét tápláló, jószágait ellátó magvakat ültetünk. Másrészt cselekvésmagvakat, vagyis szándékokat. Jó, ha az ember megválogatja, hogy mit vet. Mi is álmodozásainkból a lehetőségeink rostáján átválogatjuk a cselekvésmagvakat, s lelkünk mezejét előkészítve, elvettjük szándékainkat. Azonban a jó kertész sem hagyja magára veteményét, hanem gondozza, ugyanúgy azután a bensőnkben elültetett magvakat is ápolnunk kell.

 

Köszönetünket fejezzük ki Mongólia Nagykövetségének, nagykövet úrnak és a nagykövetség munkatársainak. A Kondor Béla Közösségi Háznak és munkatársainak. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának.

Nélkülük ez a rendezvény nem jöhetne létre.

A képeken Dávid Júlia alkotásai láthatók. Köszönet neki is.

 

Szeretettel vár minden érdeklődőt a szervező Ős-Szellemiség Egyesület.

A rendezvényre a belépés díjtalan, de hozzájárulásokat köszönettel fogadunk, különös tekintettel a felmerülő költségekre.

Előzetes regisztrációt kérünk, info.os.szellem@gmail.com e-mail címen.
Telefonon érdeklődni lehet: 06 (70) 676 3777 telefonszámon.
A rendezvény napjáig egyre bővülő információk lesznek az eseményben:
https://www.facebook.com/events/677562572639139/

 

 

Ízelítőül a Khukh Mongol együttes műsorából:

https://www.youtube.com/watch?v=VfNtqK-GAAI&fbclid=IwAR3VOs3bHAVlp92xn7fV67PFsb1w3MlpvW0WG7Kpyw3cJo3QAfmLOn_rY_A

BÖÖN és BÜÜN – egymás tükrében

MEGHÍVÓ előadásra

 

BÖÖN és BÜÜN – egymás tükrében

Összefüggések és párhuzamok a tibeti, és a rábaközi Tudók által megőrzött világkép között

 

Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.

Időpont: 2019. 01. 11. , 19-21 óra

Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület, és Fészek Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület (FÉSZEK Egyesület)

Vendéglátók: a Bolya Család

Előadó: Dibáczi Enikő

A BÖÖN, mint a tibeti buddhizmus néhány elemében máig fennmaradt ősvallás neve bizonyára többeknek ismerős. Arról talán már kevesebben tudnak, hogy a(z éppen ettől) különleges tibeti világképben az egyes vallási elemek egymásra épültek. (A magyar kultúrán belül egyébként szintén fölfedezhetők hasonló rétegződések, melyek ma már annyira egybe olvadtak, hogy néha nehéz is őket külön választani. Az előadás fő témája azonban most nem ez lesz – de kitér erre is.)

A rábaközi Tudók által megőrzött, besenyő hagyományokkal átitatott régi magyar világkép, egy helyi közösség által megőrzött, valaha kiterjedt és teljes szellemi hagyaték. Máté Imre foglalta írásba, Yotengrit c. könyveiben. Ahogyan írta és többször mondta is, e világkép neve BÜÜN volt, mely „kilenc bűvöletet” jelent „az ősök nyelvén”. Melyek ennek a világképnek a fő jellemzői? Mi az, ami ma is érvényes és megragadó benne?

BÖÖN és BÜÜN – vajon csak véletlen majdnem-névazonosság?

Mi jellemzi a BÖÖN és BÜÜN tanításait és gyakorlatát?

Milyen párhuzamok, közös pontok fedezhetők fel e két ősi világképben? Amennyiben vannak hasonlóságok a nagy földrajzi távolság ellenére, annak milyen okai lehetnek?

Ebbe a titokzatos világba nyújt bepillantást ez az előadás – melynek remélhetőleg lesz folytatása…

 

A részvétel díjtalan, de előzetes bejelentkezést kérünk info.os.szellem@gmail.com e-mail címre.

Bővebb információ: 06 70 676 3777 telefonszámon.

(Képen: Rábaközi hímzésminta részlete.)

Téli napfordulós ünnep és szer

Meghívó

Téli napfordulós ünnep és szer

„Szép nap támadt,
tiszta víz áradt.
Tisztuljon lelketek Istent idézni,
Istent idézni, Egekbe nézni –
ej, no lám!”
(Máté Imre: Yotengrit)

Időpont: 2018. 12. 21.
Helyszín: 1076 Budapest, Garay tér 10.
Szervező: Ős-Szellemiség Egyesület,
társszervezők: FÉSZEK Egyesület, Garay Mű-Hely

Az örvendetesen megszaporodott téli napfordulós események között ez az est különleges helyet foglal el.
Három előadás keretében a téli ünnepkörhöz kapcsolódó nevezetes napoknak és időszakoknak nem csupán népszokásaival, hanem mélyebb összefüggéseivel is megismerkedhetnek a jelenlevők, mégpedig azok ősi formáiban.
Az elmélyülést alkalomhoz illő verses-zenés összeállítás is segíti majd.
Az estet téli napfordulós szer zárja a rábaközi Tudók hagyatéka szerint. Végül lehetőség lesz kötetlen együttlétre, beszélgetésre, zenélésre.

 

A három tervezett előadás:

Farkasinszky Tibor: A Luca-szék mint ősi Istenség- és világjelképünk
Szabó László: Őserő, a megfoghatatlan megfoghatósága
Dibáczi Enikő: András naptól a téli napfordulón át a „Törvény ünnepéig”

Közreműködők:  a Mű-Hely zenészei.

A szertartást vezetik: Szabó László és Dibáczi Enikő.

A Keletihez a rendezvénynek otthont adó helyszín közel van: 1076 Budapest, Garay tér 10., Garay Mű-Hely. A helyiség az utcáról nyílik a 10-es számú kapu mellett. Térkép itt:
https://goo.gl/maps/Axqc5KFaavG2

Regisztrációt info.os.szellem@gmail.com e-mail címre kérünk.
Több információ itt a f.b. eseményben.
A részvétel ingyenes, adományokat köszönettel fogadunk.
Telefonon érdeklődni lehet: 06 (70) 676 3777

 

FIGYELEM!
Aki szabadtéri szertartásra vágyik, a 12. 21-i rendezvényhez kapcsolódóan, az azt megelőző napon, 12. 20-án része lehet benne. Ekkor a FÉSZEK Környezetvédő és Közösségi Életforma Egyesület szervezésében Bolya István vezetésével a budai Cédrusnál tesszük tiszteletünket. Ezt az alkalmat is ajánljuk az érdeklődők figyelmébe – öleljük át a több mint 120 éves Cédrust együtt!

Találkozó: Széll Kálmán téren az óra alatt, 18 órakor, onnan indulunk.

A 20-i alkalomra jelentkezés: Bolya Istvánnál, tel: 312-68-77.

 

Modern rabszolgaság

Modern rabszolgaság

Filmvetítés és beszélgetés

Helyszín: 1076 Budapest Garay tér 10., Garay Mű-Hely
Időpont: 2018. 12. 04. 19 órától
A beszélgetést vezetik: Dibáczi Enikő és Szabó László

Azt hiszed, nem vagy része a rendszernek? Úgy gondolod, kívülálló lehetsz? Téged nem érint? Vagy hogy megúszhatod?
J-F. Brient filmje is segít rádöbbenteni, hogy ez nem így van…
Egy német közgazdász előadásában hallottam: „A rabszolgaság legmélyebb foka az, amikor az ember már nem szabad akar lenni, hanem rabszolgatartó, vagy legalább rabszolgafelügyelő”. És ma ez az általános helyzet. Már nem kell „vadászni” és erőszakkal kényszeríteni rabszolgaságra az embereket. Önként hajtjuk a fejünket járomba. Igen, ő is, te is, én is – mindannyian valamilyen szinten részesei vagyunk ennek.

Hogyan lehetséges ez? Milyen módokon mutatkozik meg mindennapi életünkben a „modern rabszolgaság”?
Erről szól J-F. Brient filmje, melyet már több portálról töröltek. A mai helyzetet sokoldalúan, és gondolkodásra sőt cselekvésre indítóan mutatja be. A magyar felirattal ellátott 50 perces film megtekintése után annak tartalmáról, és a lehetséges megoldásokról, kiutakról beszélgetünk. Mi a „modern rabszolgasággal” kapcsolatban a rábaközi Tudók tanítása, álláspontja? Mit tehetünk, hogy a mostani helyzetből kiutat leljünk, vagy legalább kiláthassunk?

Erről lesz szó ezen az estén.

A Keletihez a rendezvénynek otthont adó helyszín közel van: 1076 Budapest, Garay tér 10., Garay Mű-Hely. A helyiség az utcáról nyílik a 10-es számú kapu mellett. Térkép itt:
https://goo.gl/maps/Axqc5KFaavG2

Regisztrációt info.os.szellem@gmail.com e-mail címre kérünk.

A részvétel ingyenes, adományokat köszönettel fogadunk.
Telefonon érdeklődni lehet: 06 (70) 676 3777