“Fohászok, ráolvasások, oltalmazó IGÉK” Máté Imre: Yotengrit c. könyveiből

 

 

“BOLDOGASSZONY nevében!”

“Fohászok, ráolvasások, oltalmazó IGÉK” Máté Imre: Yotengrit c. könyveiből

 

Az összeállítás (annak többi részével: a versekkel, a Yotengrit idézetekkel és a Szarvasének részleteivel együtt) 2011-ben készült. Először Budapest XVIII. kerületi Dísztermében hangzott el, Máté Imre költői munkásságának bemutatására szentelt esten, az ő személyes közreműködésével és jelenlétében. Elhangzott továbbá 2013. június 16-án Rábapatonán, Máté Imrére emlékezve – a rendezvényt a Yotengrit Alapítvány szervezte -, és 2014. 12. 20-án a Yotengrit Alapítvány által szervezett téli napfordulós ünnepen. Mindhárom alkalommal Sinkovits-Vitay András közreműködésével.

 

Fohászok, ráolvasások, IGÉK a Yotengrit-ből

 

Átokhárító igézés

 

Kura szél ne érjen,

rossz bába ne ártson,

vízbe ki se mártson!

Különb ember légy apádnál

sose nyafogj az anyádnál.

Gyarapodjál, növekedjél,

Szép legénnyé/ leánnyá tekeredjél!

 

 

Születéshez

 

Érted kiáltok hangtalan,

Tégedet szólítalak

szótalan,

színe-váltó,

ÖRÖK SZENT BÁBA!

Fekete bába,

zöld bába,

fehér bába,

három színben

EGY SZENT BÁBA,

oltalmazd őt,

ki most itt

életet gyümölcsözik,

fájdalommal!

Űzz el tőle rontást, ártó kísértetet

meg add, hogy ami bement vidáman,

vígan csússzék e világra!

Mert Te vagy

az élet, a szeretet, a boldogság égi Őre,

tebenned bízunk

ÉGI SZENT ANYA!

 

 

Védelmező állat-őshöz

 

Egekben lakozó ősök,

borostás, agyaras hősök,

bükkösök, tölgyösök legelső urai,

hozzátok fohászkodom!

Nagy szorongattatásban,

búban, bajban, gyászban,

gondomat terátok bízom.

Futok oltalmatok alá

mint csibe, kotlós alá.

Emse ősanyám,

Vadkan ősapám,

védelmezzetek minket!

 

 

Gyógyításhoz

 

BOLDOGASSZONY nevében!

Karom fele karod legyen,

lábam fele lábad legyen,

lépj át velem völgyön, hegyen!

Szállj magasba, mint a pára

égi ősök oltalmába,

szellemek örök honába!

Téged viszlek oda nem mást,

ott csomóznak kötést-bontást,

ottan oldják föl a rontást!

 

 

Ima a Magyarok Istenéhez

 

Magyarok Istene,

nemzetünk szent őre,

térj meg hozzánk,

maradj velünk, örülj velünk!

Szelídítsél, békéltess!

Ellenségeink barátainkká,

testvéreinkké legyenek.

Áldó, munkálkodó kezünkről ösmerjenek ránk,

ne kardunkról.

Ám ha gonosz, ostoba, ádáz

reánk támad,

vagy jogtalanságban

megátalkodik,

hadakozz velünk!

Zúgasd sebes nyilainkat,

suhogtasd véres szabláinkat, –

rontsd ellenségeink elejét!

Ellenséget kívül,

ellenséget belül.

Sújtsd haragoddal, gyomlálj ki nemzetünkből

irigykedőt,

áskálódót,

okoskodót,

pártoskodót,

árulkodót,

hazudozót,

szenteskedőt,

bajkeverőt,

zsebre honfiskodót,

hogy hozzád szíthassunk

egyetértésben,

miképpen tőlünk várod:

törvényben törvényesen,

törvénytelen emberségesen,

hozzád mindig hűségesen!

 

 

Fohász a Boldogasszonyhoz

 

Boldogasszony, égi ősöm,

téged hívlak örökösön,

mert csak te vagy már a remény,

keserűség sós tengerén!

Égi anyám ne hagyj el,

maradj mindig lelkemmel,

annak sebe hogy béforrjon,

sorsom meg jobbra forduljon!

 

Szóval szólítalak, áhítattal hívlak

ég-föld teremtője,

Istenek szülője,

ki szineváltoztál

Boldogasszonyunkká,

erdőket, hogy füllel hallgasd,

mezőket hogy szemmel tarthass,

köpönyeged alá hogy befogadd

oltalmad alá futódat,

gyarló halandódat!

 

(Nagy az én bajom, sok a panaszom: /itt a panaszok felsorolása, “Boldogasszony elé vitele” következhet/ …

… adj erőt égi jó anyám, lerázni sok terhemet, kínzó keservemet, oltalmazd szegény lelkemet!)

 

 

Szellem kísérése, verrasztás

 

Fehér gyászban HÁROM SZENT ASSZONY

fehér vállkendőben tündöklője,

Tégedet szólítalak!

Fogd kézen gyöngéden,

SZELLEMEK világának küszöbén

tétovázó megszeppent testvérünket!

Vezesd a fény felé,

acsarkodó kárhozottak sora előtt!

Mert jó ember volt, igaz szívű,

óvta az oltalma alá futót,

istápolta a szegényt, elesettet,

etette az éhes madarat,

fákat ültetett.

Elmélkedett az ősök intelmein,

megtartotta a JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYÉT,

a jó szerelemét, jó házasságét,

erdők, mezők örök szent törvényeit!

és alkotott tehetsége szerint,

dolgozott ereje szerint.

Három szent asszony

fehér vállkendőben tündöklője,

vezesd e szelíd szellemet ÉGI útján tovább!

 

HÁROM SZENT ASSZONY

zöld vállkendőben tündöklője,

BOLDOGASSZONY Anyánk zöldbúza leánya,

oltalmadba ajánljuk ezt a szellemmé sarjadt lelket!

Pártfogold őt a SZELLEMEK között,

nehogy jó burokba csomagolt

rosszal mérgezzék,

nehogy andalítással romlásba vigyék,

nehogy koronának álcázott

kantárt vágjanak fejéhez, úgy tegyék lóvá!

Világoló SZELLEM ő,

de még imbolyog fénye.

Őrködj fölötte, amíg környékezik!

 

HÁROM SZENT ASSZONY

zöld vállkendőben tündöklője,

jó felé indítsd égi útján tovább!

HÁROM SZENT ASSZONY

fekete vállkendőben tündöklője,

homlokán holddal ékes

UKKÓ ISTENANYÁNK megtestesülése!

Elhunyt testvérünk szelleme, íme,

átjutott szérűn, mezőn, két körön.

Megmérettetett és megmenttetett a kárhozattól,

mert tudjuk, jóra való volt, istenes.

Ha odaát jótét léleknek vált volna be,

vezesd az Örök béke honába!

Ha pedig méltónak bizonyult

béállni a tevékeny szellemek sorába,

vezesd a tevékeny nyugalom hajlékába,

hogy részese lehessen annak,

mi még teremtetik, alakíttatik,

szépíttetik, javíttatik, –

együtthatva az istenséggel -,

és oszoljon gyászunk vigalommá!

 

 

Képen: Darázs Mária: Táltos c. festménye. Darázs Mária Máté Imre felesége, öt gyermekük édesanyja, érzékeny lelkű és alkotó festőművész, és életének társa volt. Testük együtt nyugszik a bágyogszováti temetőben, lelkük és munkásságuk tovább hat.

 

A válogatás alapjául szolgáló kötetek Máté Imre: Yotengrit c. könyvei.

Az összeállítás még Máté Imre személyes iránymutatása alapján készült.