Tisztelt Ős-Szellemiség egyesületi tagok és támogatóink!

A mai naptól számítva öt éve alakult meg az egyesületünk Őseink Törvénye néven. A mai formáját és nevét az egyesület 2017 májusi közgyűlést követően kapta.
Sikerült az alapszabályunk szellemében jó kapcsolatot kialakítani több társ szervezettel és személlyel. Köszönjük az együtt működést és reméljük, hogy a jövőben is folytatjuk a közös célok megvalósítását. Dibácziné Ambrus Enikő vállalván az egyesület elnöki tisztét ez idáig lelkesen helytállt, előadásokat, szereket tartott és a rendezvények szervezésében remek munkát végzett. Strohmayer Péter, mint az íjásztagozat vezetője és edzője tett a fizikai és lelki egészségért. Magam mint a technikai háttér biztosítója igyekeztem támogatni az egyesület munkáját a rendezvényeken is, és előadásokkal, szerekkel támogatni azt.
Így az első öt évre visszatekintve azt látom, hogy – mint egyes emberek – jelentős élethelyzet változáson mentünk át mindannyian és volt aki elhagyta az egyesületet és volt aki csatlakozott hozzánk, végül is fenn maradtunk, gyarapodtunk és bizakodunk. A jelenlegi pandémiás kényszer körülmények jelentősen korlátozzák az eddig megszokott működésünket és bekényszerültünk az online térbe, ahol is Enikő remek ötletével szövetségesi alapelvek mentén remek beszélgetéseket sikerült megvalósítani több szellemi vonal képviselőivel.
Alapszabályunk és a vonatkozó szabályok értelmében tisztújítás előtt állunk. Az egyesület vezetőségének mandátuma lejárt. Ezért kérlek benneteket, hogy a hamarosan kiírásra kerülő közgyűlésen tegyetek javaslatokat, ötleteket az alapszabályban lefektetett célok megvalósítása érdekében.
Kedves Támogatók!
Köszönjük, hogy anyagilag is hozzá járultak céljaink megvalósításához és reméljük, hogy a jövőben is méltónak bizonyulunk támogatásukra.
Szabó László
elnökségi tag
Kelt: 2021. 03. 19.