Meghívó egyesületi közgyűlésre

Tisztelt egyesületi tagok!

Mint azt már korábban jeleztük, 2018. 11. 10-én egyesületi közgyűlést tartunk.

A közgyűlés helyszíne: Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat Díszterme (1181 Bp, Városház u. 16.)
A közgyűlés időpontja: 2018. 11. 10. 14 órától 15 óráig.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. 11. 16., 16 óra, helyszín: az egyesület székhelye: 1089 Budapest, Delej utca 51. 1. lépcsőház 1/7.

Általunk javasolt és tervezett napirendi pontok:

1.: Éves beszámoló elfogadása

2.: Tagsággal kapcsolatos kérdések:

kilépések,

belépési szándékok,

új tagok bemutatása,

a passzív tagok és tagdíj fizetési hátralékok kérdése.

Az alapszabály szerint a tagjelöltek tagként elfogadásáról az egyesület vezetősége dönt. (A közgyűlésen tagjelöltek is részt vehetnek, szavazati jog nélkül. Jelenlegi tagjelöltek: mindazok, akik a tagfelvételi kérelmét a Közgyűlés meghirdetéséig beadták, és tagfelvételi kérelmük még nem nyert elbírálást.)

3.: Íjász tagozat megalakulása

Indoklás: Szekszárdon a Strohmayer Péter vezetésével működő íjász csapatból többen is kérték felvételüket az egyesületbe, megismerve az egyesület céljait. Az egyesület vezetősége Pétert személyesen ismeri, eddigi tevékenységét nagyra becsüli. A rendszeres kapcsolattartás eddig is megvolt, és a továbbiakban is megvalósítható.

4.: Vezetőséggel kapcsolatos kérdések

Vezetőségi tag választás, vagy kéttagú vezetőség

Indoklás: Az Alapszabályban rögzített 3 tagú vezetőség egyik tagja távozott, így vagy újabb vezetőségi tagot kell választani, vagy a közgyűlés alapszabály módosítást szavaz meg, miszerint elegendő a kéttagú vezetőség.

A jelenlegi vezetőség javaslata: Strohmayer Péter mint vezetőségi tag megválasztása.

5.: Elnöki poszt megerősítése, vagy új elnök megválasztása.

Dibáczi Enikő, az egyesület vezetője továbbra is vállalja tisztségét, az ezzel járó felelősséget és tevékenységet, azonban a megváltozott helyzetre, létszámra és tagságra való tekintettel kéri ebben megerősítését, vagy más vezető személyére javaslatot.

6.: Sz. M. Sz.: Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek kidolgozása elkezdődött.

Ehhez is kérünk javaslatokat és segítséget.

7.: Elektronikus részvétel a közgyűlésen. Ez egy lehetőség, amelyet a jogszabály biztosit, ha az alapszabályban rögzítjük.

8: További tervek.

 

A meghívó elküldésének dátuma után 7 napig van a tagoknak lehetőségük a közgyűlés napirendi pontjával kapcsolatban véleményeket vagy javaslatokat tenni a vezetőség felé e-mailben, indoklással együtt.

Közreműködésetekre és megjelenésetekre számítunk!

A közgyűlés után, ugyanazon a helyszínen, 15.30-tól, Küszöb ünnepet tartunk, melyre szintén szeretettel várunk benneteket.

Dibáczi Enikő és Szabó László

Budapest, 2018. 10. 27.